2019

In 2019 werden 6507 waarnemingen ingevoerd door 207 waarnemers.

5276 waarnemingen werden door de admins beoordeeld. 1075 waarnemingen werden automatisch gevalideerd en 28 waarnemingen via Obsidentify. 128 waarnemingen werden nog niet gevalideerd. (8 januari 2020)

69% van de waarnemingen werden doorgegeven via ObsMapp/iObs. 20% werd ingebracht als losse waarneming en 2% van de waarnemingen werd gekopieerd.

De eerste waarneming was op 16 februari 2019 - bruine winterjuffer, de laatste waarneming op 25 november 2019 - bruinrode heidelibel.

In totaal 41 verschillende soorten, 19 soorten juffers en 22 soorten ‘echte libellen’. 5 hiervan behoren tot de zeldzame soorten, 4 tot de zeer zeldzame.

Bosbeekjuffer, Beekoeverlibel en Zuidelijke oeverlibel werden niet opgenomen in de lijst wegens 'nog niet te beoordelen, geen beeldmateriaal als bewijs'.

Dit brengt het totaal waargenomen soorten in het Wakona-werkingsgebied in de periode 2012-2019 op 46 soorten.

 

2019 Libellen WAKONA jaarverslag kl 

 

Wase Koepel voor natuur.studie of kort WAKONA is een gemeenschappelijk, overkoepelend initiatief van verschillende afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt, waaraan ook enkele andere natuurverenigingen (vzw Durme, Ons Streven, JNM) en onafhankelijke werkgroepen meewerken.
Het werkingsgebied omvat het Waasland, Antwerpen-LinkeroeverZwijndrechtHammeZele en Berlare.