Dagvlinderflash
Het heetste dagvlindernieuws op uw bord !.
Is deze mail niet goed leesbaar?
View it in your browser.

Nieuwe lichting dagvlinders.

Foto Groot dikkopje, Brigitte Van Passel, 5 juni 2015, Stekene.

De eerste in een rij van Dikkopjes is het Groot dikkopje. Te herkennen omdat er vlekjes in de vleugels merkbaar zijn. De prachtige foto van Brigitte toont dit duidelijk! Dit Dikkopje is de grootste van onze reeks. Daarnaast heb je nog het Zwartsprietdikkopje dat pas later vliegt, iets kleiner is en geen vlekjes heeft. Het Geelsprietdikkopje wordt al jaren niet (meer) gevonden en het is maar de vraag of het hier ooit heeft gevlogen.
Het Groot dikkopje vind je vooral in vochtige graslanden, ruigte- en bosranden. Op Braamstruwelen kan je ze veel vinden en op Smeerwortel. Deze soort is onlangs beginnen te vliegen. De mannetjes hebben een duidelijke geurstreep op de bovenkant van de voorvleugel. De eitjes worden afgelegd op diverse grassoorten. Beheerders van graslanden dienen dus rekening te houden met randen die niet gemaaid mogen worden tot volgend jaar!

te verwachten zomersoorten!

Foto's Bruin zandoogje:
Boven links mannetje, Joris Everaert, 29 juni 2014, Zaffelare.
Boven recht wijfje, Ruben Meert, 21 juni 2014, Lebbeke. 
Links onder: Onderkant mannetje, Christophe Hillaert, 18 juni 2014, Lokeren.
Rechts onder: 
Oranje zandoogje, Dirk Heylebos, 5 augustus 2014, Belsele.

Een mooie soort die binnenkort mag verwacht worden is een echte soort van graslanden. Het Bruin zandoogje kan soms in grote getale voorkomen en kan over een lange warme periode waargenomen worden. Verwarring kan ontstaan met het Oranje zandoogje maar die vliegt eerder eind juni en is een typische soort die je aan de randen van ruigten en houtkanten kan vinden. Op de foto rechtsonder kan je duidelijk zien dat het Oranje zandoogje een oranje veld heeft met een brede bruine rand. Het Bruin zandoogje heeft een bruin veld en enkel de wijfjes hebben wat oranje op de bovenkant van de voorvleugels.
Daarnaast ook te verwachten zijn o.a. het Koevinkje, onze 2de doelsoort die binnenkort ook zal vliegen en uitvoerig wordt besproken in een volgende flash. Midden juni zullen ook de zeldzamere bossoorten beginnen vliegen zoals KeizersmantelGrote weerschijnvlinder en Kleine ijsvogelvlinder. Allen mooie soorten om naar uit te kijken. Wie wil kennismaken met deze soorten moet de activiteitenkalender nalezen.

Hoe deed onze eerste doelsoort, het Oranjetipje, het in 2015?

Foto: Mannetje Oranjetipje. Carlos Steeman, 2 mei 2015, Waasmunster.

Verspreidingskaart Oranjetipje.

Kaartje: Project dagvlinders Durme- en Scheldegebied.

Later dan verwacht kunnen we uiteindelijk een relaas doen over onze eerste doelsoort, het Oranjetipje. Door een flauw voorjaar konden we niet echt zeggen of deze soort het nu goed of slecht deed in 2015. Ondanks de mindere momenten werden door jullie vrijwilligers toch gezocht in de minder aantrekkelijke gebieden waarvoor dank. De nieuwe vindplaatsen zijn in het groen aangeduid maar overweldigend was het niet. Het gaat hier meestal over zwervende mannetjes die op zoek gaan naar een wijfje. Het valt echter wel op dat deze prachtige voorjaarssoort vooral werd waargenomen in de te verwachten biotopen, nl. vochtige graslanden en bossen in de buurt van onze grote rivieren, m.a.w. waar de meeste natuurgebieden zich bevinden. In de agrarische zones is het huilen met de pet op en lijkt het ieder jaar erger te worden. Op sommige plaatsen werd dit jaar geen enkel exemplaar waargenomen! Door het ontbreken van kleine landschapselementen zoals bv. houtkanten, kan deze soort zich niet of nauwelijks verplaatsen. Wie echter het fijne er wil van weten moet op zaterdag 14 november in het BC Molsbroek te Lokeren zijn.
 
Tabel: Project dagvlinders Durme- en Scheldegebied.

Bovenstaande tabel toont aan dat 2015 het minste van onze eerste 3 jaar van het dagvlinderproject is. Er is echter geen reden om dramatisch te doen over deze cijfers. Deze soort houdt vooral stand in de goede biotopen en jammer genoeg daarbuiten geen kansen meer vindt. Het slechte weer in het voorjaar is deze keer toch de bepalende factor van de lagere aantal waarnemingen. Deze waren ook meer gespreid in tijd dan de vorige jaren.

Opmerkelijke waarnemingen in ons projectgebied!

Foto: wijfje Boswitje, Tom Vermeulen, 24 mei, Sinaai.

In onze contreien is deze frele bossoort, het Boswitje, een zeldzame verschijning en komt van nature enkel voor in de zuidelijke helft van ons kleine landje en in het het oostelijk deel van Vlaanderen. Af en toe geraakt een zwerver tot in onze bossen en dit is de derde waarneming ooit van dit Witje in ons projectgebied. Tom had deze keer het geluk om dit kleine dagvlindertje waar te nemen en er mooie foto's van te nemen. Proficiat Tom! Er is de laatste jaren een noordwaartse opschuiving vanuit Henegouwen merkbaar en is het dus uitkijken de volgende jaren!
De laatste weken worden weer veel Distelvlinders waargenomen en deze zijn allen vanuit het zuiden tot hier geraakt via warme luchtstromen. Deze sterk gehavende Distelvlinders zullen zich hier voortplanten en de volgende generatie zal op haar beurt de reis terug naar het zuiden vliegen.
Opmerkelijk is ook dat er tot nog toe slechts één Oranje luzernevlinder is waargenomen. Deze geel/oranje trekvlinder werd waargenomen door Eric Pannier te Haasdonk op 7 juni. Daarnaast zijn er ook de witte vormen forma Helice, en dit zijn dus ook Oranje luzernevlinders.
De Kleine vos had een zeer slecht voorjaar te verwerken (zie vorige flashen) en het was dus uitkijken naar de eerste generatie van 2015. Voorzichtig kunnen we vaststellen dat het nogal meevalt van exemplaren die nu rondfladderen, ondanks de zeer weinige rupsennesten die werden gevonden. Wordt vervolgd.

 

Jaarlijkse dagvlinder wandeling in Hamme.

Foto Ortwin Hoffmann: Gids Philippe Van de Velde heeft geen moeite om enkele kinderen te prikkelen. Samen met gids Kurt Jonckheere konden ze een 25-tal mensen boeien tijdens de jaarlijkse dagvlinderwandeling in Hamme.

Komende activiteiten

Zondag 26 juli 

Dagvlinders in de bossen van de Maaidonk en de Spletters.

Sinds het begin van het project dagvlinders Durme- en Schelde zijn in deze regio waarnemingen gedaan van bijzondere én vaak erg zeldzame dagvlinders. 
Naast enkele algemenere dagvlindersoorten blijken deze bosgebieden ook de leefplaats te zijn van de Grote weerschijnvlinder, de Kleine ijsvogelvlinderen de Iepenpage. Stuk voor stuk vliegende juweeltjes! Onder leiding van Philippe Van de Velde en Thomas Van Lancker zetten we onze speurtocht in en hopen we een deeltje van al dat fladderend geweld te mogen meemaken. 

Waar vertrekken? Ter hoogte van de kruising van de Moleneindestraat en de Veulaerestraat (kapel van St-Rochus) in Uitbergen.
 

Wanneer? 14.30 uur.
Kledij aanpassen volgens weersomstandigheden.


 
 
Copyright © *2015|* *|project dagvlinders|*, All rights reserved.

ons mail adres:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
 

Wase Koepel voor natuur.studie of kort WAKONA is een gemeenschappelijk, overkoepelend initiatief van verschillende afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt, waaraan ook enkele andere natuurverenigingen (vzw Durme, Ons Streven, JNM) en onafhankelijke werkgroepen meewerken.
Het werkingsgebied omvat het Waasland, Antwerpen-LinkeroeverZwijndrechtHammeZele en Berlare.