Dagvlinderflash
Het heetste dagvlindernieuws op uw bord !.
Is deze mail niet goed leesbaar?
View it in your browser.

Recentste regenbuien goed voor volgende generaties.

Foto Hooibeestje: 16 augustus 2015, klaverblad St-Niklaas.(jurgen Couckuyt) 
Foto Bruin blauwtje: 8 augustus 2015, Waasmunster (Tom Vermeulen)
Foto Icarusblauwtje: 12 augustus 2015, stadsbos Puitvoet St-Niklaas (Eric Pannier)
Foto Zwartsprietdikkopje: 16 augustus 2015, klaverblad St-Niklaas (Philippe Van de Velde)


De recentste regenbuien half augustus kunnen goed nieuws betekenen voor meerdere soorten die onlangs nog eitjes hebben afgezet. Door de lange droogte dreigden vele waardplanten te verdwijnen waardoor rupsen weinig of geen voedsel meer vonden. Door de broodnodige regen kunnen deze waardplanten weer aangroeien. Op voorwaarde dat we nu terug een mooie zomer krijgen, kan dit genoeg zijn opdat meerdere soorten opnieuw voor een volledige cyclus gaan. Op die manier kunnen de volwassen dagvlinders (imago's) opnieuw voor een volgende nageslacht zorgen die als ei, rups of pop de winter ingaan. Soorten die we nog kunnen verwachten deze en volgende maand zijn oa IcarusblauwtjeBruin blauwtjeKleine vuurvlinder, partiële generaties van oa ZwartsprietdikkopjeGroot dikkopje en vooral het LandkaartjeDagpauwoogGehakkelde aureliaKleine vos en Bont zandoogje zijn zoals altijd te verwachten in deze laatste maanden. Wie weet blijven onze trekvlinders hier ook nog voor een volgende generatie. Oranje luzernevlinderDistelvlinder en Atalanta zullen misschien nog even blijven en hun nageslacht de tocht naar het zuiden laten aan vatten. Het Tijgerblauwtje laat zich in heel Vlaanderen veelvuldig opmerken. Wie vindt het volgende exemplaar in ons projectgebied ?

Zoektocht naar populatie Hooibeestje klaverblad St-Niklaas met verdeeld resultaat. 

Foto: Nathalie Devaere, 16 augustus 2015, klaverblad St-Niklaas.

Tijdens deze 2de zoektocht naar het Hooibeestje werd ditmaal geopteerd voor de populatie op het klaverblad St-Niklaas. Ook in de wijde omgeving werd gezocht naar dit prachtige graslandvlindertje die haar 2de generatie meemaakt. Nadat Eric Pannier in 2012 een eerste vondst deed net naast het klaverblad was dit voor ons en het project meteen een sein om deze soort in kaart te brengen. Vermits dit één van onze doelsoorten is, wilden we dit in detail onderzoeken. De vorige jaren werd dit al redelijk goed in kaart gebracht maar met de hulp van Nathalie Devaere, Agnes Van Grimbergen, Ortwin Hoffmann, Paul Durinck en Philippe Van de Velde konden we dit in groep en op hetzelfde moment onderzoeken om een optimale momentopname te verkrijgen. Het resultaat is echter verdeeld. Op sommige stukken op het klaverblad waren meer Hooibeestjes dan andere jaren, maar er waren ook delen bij waar duidelijk veel minder aantallen waren. Sinds de intrede van de schapenbegrazing is er veel veranderd. In de bermen buiten het klaverblad is het helemaal verkeerd gelopen en is bijna niks meer te vinden. Het is ooit anders geweest. Een bijsturing dringt zich op om deze populatie duurzaam te houden. 
Hieronder kan je kaartjes raadplegen die een duidelijk verschil aantonen.

Verspreidingskaartjes Hooibeestje toont verschil aan tussen vroegere losse waarnemingen (kaart 1) en gerichte zoektocht op zondag 16 aug. (kaart 2)

Kaart 1: Waarnemingen vanaf 2012 t.e.m. eerste generatie 2015.
 
Kaart 2: Waarnemingen zoekdag 16 augustus 2015.
Bron: Project dagvlinders Durme- en Scheldegebied.


Zoals je kan zien, concentreert de kern van de populatie zich op het klaverblad en zijn er uitzwervingen in de omgeving. Waar 2 jaar geleden nog heel veel Hooibeestjes ten oosten van het klaverblad zaten, zijn deze anno 2015 zo goed als volledig verdwenen. Dit is vermoedelijk te wijten aan een ongunstig maai-tijdstip van de bermen.
De bermen van de E17 ten noorden en ten zuiden zijn veel te ruig voor het Hooibeestje.
Niet onlogisch vonden we in de bloemrijke bermen ten westen van het klaverblad nog enkele Hooibeestjes. Waarschijnlijk is deze berm op een veel beter tijdstip gemaaid.
Op het klaverblad waren de grootste aantallen te vinden op het gedeelte waar de schapen al een tijdje afgehaald zijn. Daar waar de schapen nu aan het grazen zijn, vind je nagenoeg geen enkel exemplaar, laat staan een bloem. De andere delen die niet begraasd worden, zijn snel aan het verruigen omdat het maaibeheer daar is weggevallen. Gevolg veel te ruige vegetatie met als gevolg lage aantallen Hooibeestjes. Een combinatie van tijdelijke begrazing en maaien lijkt ideaal voor het Hooibeestje. Er dient ook rekening gehouden worden met ongemaaide stukken opdat de overwinterende rupsen ongestoord kunnen ontwikkelen.

Komende activiteiten.

Zaterdag 5 september 2015

VVE WG Dagvlinders – Bijeenkomsten
BC Molsbroek, Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren

Programma: 

13:15 Ontvangst
 
13:30 Reisverslag Armenië (60 minuten) door Pieter Vantieghem.
14:30 Balkan 
reisverslagen (60 minuten): Balkan 2015 door Laurian Parmentier (zomer) en Sylvain Cuvelier (lente).

15:30 Pauze                 
16:00 Vrije mededeling over determinaties (Jurgen Couckuyt) en kweek (Daan Van Eenaeme).
Wie nog graag 10 minuten spreektijd wenst over bvb. recente waarnemingen, determinatieproblemen, kweekresultaten of ... Meldt u aan bij Sylvain.

16:30 Film: geboorte van Erebia alberganus door Sylvain Cuvelier.


Meer info bij Sylvain Cuvelier of op de website van VVE WG Dagvlinders.

 
Copyright © *2015|* *|project dagvlinders|*, All rights reserved.

ons mail adres:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
 

Wase Koepel voor natuur.studie of kort WAKONA is een gemeenschappelijk, overkoepelend initiatief van verschillende afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt, waaraan ook enkele andere natuurverenigingen (vzw Durme, Ons Streven, JNM) en onafhankelijke werkgroepen meewerken.
Het werkingsgebied omvat het Waasland, Antwerpen-LinkeroeverZwijndrechtHammeZele en Berlare.