Het maken van een gedetailleerde inventarisatie van dagvlinders in de streek van Moervaart en Zuidlede, Durme, Schelde en Dender over eenperiode van 5 jaar

Het gebied beslaat een oppervlakte van ongeveer 1000 km² of 100.000 ha.

 

DS werkingsgebied