Libellenwerkgroep Waasland

Tom Vermeulen en Etienne De Schryver gingen met leden van Natuurfotografie Natuurpunt Gent naar de Fondatie van Boudelo.

Aanwezigen: 9 deelnemers

sfeerfoto's Tom Vermeulen


Fondatie0

Fondatie1

 

Waarnemingen 

Fondatie van Boudelo

1 Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella
2 Gaffelwaterjuffer - Coenagrion scitulum
3 Lantaarntje - Ischnura elegans 
4 Tengere grasjuffer - Ischnura pumilio
5 Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles
6 Grote keizerlibel - Anax imperator 
7 Glassnijder -Brachytron pratense
8 Platbuik - Libellula depressa 
9 Viervlek - Libellula quadrimaculata
10 Gewone oeverlibell - Orthetrum cancellatum 

Organisatie: Libellenwerkgroep Waasland i.s.m. Natuurfotografie Natuurpunt Gent

 

 

Wase Koepel voor natuur.studie of kort WAKONA is een gemeenschappelijk, overkoepelend initiatief van verschillende afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt, waaraan ook enkele andere natuurverenigingen (vzw Durme, Ons Streven, JNM) en onafhankelijke werkgroepen meewerken.
Het werkingsgebied omvat het Waasland, Antwerpen-LinkeroeverZwijndrechtHammeZele en Berlare.