Tom Vermeulen en Etienne De Schryver gingen met leden van Natuurfotografie Natuurpunt Gent naar de Fondatie van Boudelo.

Aanwezigen: 9 deelnemers

sfeerfoto's Tom Vermeulen


Fondatie0

Fondatie1

 

Waarnemingen 

Fondatie van Boudelo

1 Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella
2 Gaffelwaterjuffer - Coenagrion scitulum
3 Lantaarntje - Ischnura elegans 
4 Tengere grasjuffer - Ischnura pumilio
5 Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles
6 Grote keizerlibel - Anax imperator 
7 Glassnijder -Brachytron pratense
8 Platbuik - Libellula depressa 
9 Viervlek - Libellula quadrimaculata
10 Gewone oeverlibell - Orthetrum cancellatum 

Organisatie: Libellenwerkgroep Waasland i.s.m. Natuurfotografie Natuurpunt Gent