Libellenwerkgroep Waasland

Afspraak: 13u30 - einde voorzien 17u00 - ingang De Wilde Landen (Zeeuwse Landschap), Ellestraat, juist over de grens.
Aanwezigen: Marian Kiefer - Marc Bogaerts - Frank Cornelis - Etienne De Schryver - Guy De Vos - Marc Gevers - Tom Vermeulen - Brigitte Van Passel

 

ZuidelijjkeHeidelibel

 

Doelsoort van deze excursie was de Zuidelijke heidelibel (foto mannetje - imago niet uitgekleurd).

Het weer was niet stabiel met af en toe een beetje regen, maar dat deerde ons niet. Met z'n achten doorzochten we het gebied en met 19 waargenomen libellensoorten waren we heel tevreden. 

 

 

Waarnemingen 

Heikant - De Wilde Landen

1 Zwervende pantserjuffer - Lestes barbarus 
2 Tangpantserjuffer - Lestes dryas
3 Gewone pantserjuffer - Lestes sponsa
4 Tengere pantserjuffer - Lestes virens
5 Bruine winterjuffer - Sympecma fusca
6 Gaffelwaterjuffer - Coenagrion scitulum
7 Watersnuffel - Enallagma cyathigerum
8 Kleine roodoogjuffer - Erythromma viridulum
9 Lantaarntje - Ischnura elegans
10 Paardenbijter - Aeshna mixta
11 Grote keizerlibel - Anax imperator
12 Vuurlibel - Crocothemis erythraea
13 Viervlek - Libellula quadrimaculata
14 Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum
15 Zwervende heidelibel - Sympetrum fonscolombii
16 Zuidelijke heidelibel - Sympetrum meridionale
17 Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum
18 Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum
19 Steenrode heidelibel - Sympetrum vulgatum


 

 

 

Wase Koepel voor natuur.studie of kort WAKONA is een gemeenschappelijk, overkoepelend initiatief van verschillende afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt, waaraan ook enkele andere natuurverenigingen (vzw Durme, Ons Streven, JNM) en onafhankelijke werkgroepen meewerken.
Het werkingsgebied omvat het Waasland, Antwerpen-LinkeroeverZwijndrechtHammeZele en Berlare.