BLOKKERSDIJK - Antwerpen Linkeroever

 

Beschrijving van het gebied

Blokkersdijk wordt aan de noordkant begrensd door de Schelde, aan de oostkant door het Sint-Annabos, aan de zuidkant door de E34 Antwerpen-kust en aan de westkant door het industriegebied van Zwijndrecht.
Blokkersdijk is gesitueerd in de oorspronkelijke Borgerweertpolder. Het is een opgehoogd gebied met centraal gelegen een voedselrijke, ondiepe waterplas. Deze waterplas, die met een brede rietkraag wordt omzoomd, wordt door neerslag en kwelwater aangevuld.
Sinds 1978 heeft het natuurgebied, voor wat biotopen betreft, dan ook een hele metamorfose ondergaan. De zandvlakten evolueerden naar open terreinen, begroeid met struisriet. Het jonge aangeplante en natuurlijke bos groeide uit tot een volwassen bos met meer onderbegroeiing. De kalkrijke bodem zorgde op veel plaatsen voor een specifieke flora.

 

zwervende heidelibel m imago niet uitgekleurdzwervende heidelibel - m- imago niet uitgekleurd - © Brigitte Van Passel

zuidelijke heidelibel blokkersdijkZuidelijke heidelibel - v- © Brigitte Van Passel

 

* gegevens uit het monitoringsrapport / aangevuld met gegevens uit  waarnemingen.be:

   Blokkersdijk
  * V L 2018

Totaal

Houtpantserjuffer - Chalcolestes viridis X 2012 2017
Gewone pantserjuffer - Lestes sponsa X      
Bruine winterjuffer - Sympecma fusca    2017   2017 
Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella X 2013 2013  
Watersnuffel - Enallagma cyathigerum X 2013 2017 √ 
Grote roodoogjuffer - Erythromma najas   2017 2017 √ 
Kleine roodoogjuffer - Erythromma viridulum X      
Lantaarntje - Ischnura elegans X 2010 2017 √ 
Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles 2018 2018
Blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea   2012 2012  
Bruine glazenmaker - Aeshna grandis X      
Paardenbijter - Aeshna mixta X 2011 2017 √ 
Grote keizerlibel - Anax imperator X 2008 2017
Zuidelijke keizerlibel - Anax parthenope   2018 2018
Platbuik - Libellula depressa X 2009 2011  
Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum X 2008 2017
Zwervende heidelibel - Sympetrum fonsolombii 2012 2017
Zuidelijke heidelibel - Sympetrum meridionale 2017 2017 
Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum X 2010 2017
Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum   2011 2017  √
Vuurlibel - Crocothemis erythraea    2018 2018 
Totaal  12 18  13  21

 

laatst bijgewerkt 28 november 2018

 
/images/Fader/01_Blokkersdijk_2017.jpg

Wase Koepel voor natuur.studie of kort WAKONA is een gemeenschappelijk, overkoepelend initiatief van verschillende afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt, waaraan ook enkele andere natuurverenigingen (vzw Durme, Kruin, Ons Streven, JNM) en onafhankelijke werkgroepen meewerken.
Het werkingsgebied omvat het Waasland, Antwerpen-LinkeroeverZwijndrechtHammeZele en Berlare.