KREKEN VAN SALEGHEM - Sint-Gillis-Waas (Meerdonk)

 

Beschrijving van het gebied

De kreekplassen bestaan uit een kronkelig snoer van kleine en grote plassen, rietkragen, wilgenbosjes en moerassen. Samen met de soms bloemrijke dijken, de populieren en de vele knotwilgen vormen ze een landschap met een rijke natuur. Bijna alle Saleghemkreken hebben een eigen naam; Rietmoer, Twaalf Gemeet, Karnemelkputten...

Een van de mooiste gebiedjes, het Sint-Jacobsgat, wordt begraasd door paarden en is vrij toegankelijk. Een ander gebiedje, het Panneweel, is een verland wiel, ontstaan uit een dijkdoorbraak omstreeks 1627. In het gebied bevinden zich enkele interessante drijftilvegetaties. Er komen ook planten voor zoals galigaan en wateraardbei, die in deze streek zeldzaam zijn.

 VroegeGlazenmakervroege glazenmaker - m - © Brigitte Van Passel

 

Sinds 2008 volgt de Natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord de libellenfauna in de Kreken van Saleghem op. Pas in 2011 werden de waarnemingen rechtstreeks ingebracht in waarnemingen.be. Tot en met 2011 werden de waarnemingen doorgegeven aan de Libellenvereniging Vlaanderen vzw.
In 2012 ondertekenden de Natuurpunt Studie en Libellenvereniging Vlaanderen vzw (LVV) een samenwerkingsovereenkomst. LVV vraagt om alle libellenwaarnemingen in te voeren op www.waarnemingen.be en staat mee in voor de kwaliteitscontrole op de libellengegevens.

 

 * gegevens tem 2010 / aangevuld met gegevens uit waarnemingen.be

  Kreken van Saleghem
  * V L 2019

Totaal

Houtpantserjuffer - Chalcolestes viridis X 2011 2018
Zwervende pantserjuffer - Lestes barbarus   2014 2014  
Gewone pantserjuffer - Lestes sponsa   2016 2018  
Bruine winterjuffer - Sympecma fusca   2012 2018 √ 
Koraaljuffer - Ceriagrion tenellum X 2010 2017  
Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella X 2010 2018 √ 
Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum X 2008 2018
Gaffelwaterjuffer - Coenagrion scitulum   2016 2016  
Watersnuffel - Enallagma cyathigerum    2017   2017   
Grote roodoogjuffer - Erythromma najas X 2010 2018
Kleine roodoogjuffer - Erythromma viridulum X 2010 2010  
Lantaarntje - Ischnura elegans X 2006 2018 √ 
Vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula X 2010 2018
Blauwe breedscheenjuffer - Platycnemis pennipes   2018 2018   
Blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea   2018 2018   
Bruine glazenmaker - Aeshna grandis X 2013 2018 √ 
Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles X 2009 2018
Paardenbijter - Aeshna mixta X 2011 2018 √ 
Grote keizerlibel - Anax imperator X 2010 2018 √ 
Plasrombout - Gomphus pulchellus   2018 2018   
Glassnijder - Brachytron pratense   2012 2018
Smaragdlibel - Cordulia aenea   2012 2018
Vuurlibel - Crocothemis erythraea X  2017   2018   
Platbuik - Libellula depressa X 2010 2018
Bruine korenbout - Libellula fulva X 2010 2017  
Viervlek - Libellula quadri maculata X 2009 2018
Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum X 2006 2018 √ 
Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum X 2006 2018 √ 
Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum X 2012 2018 √ 
Steenrode heidelibel - Sympetrum vulgatum X 2011 2018
Totaal 20  18 30

 

laatst bijgewerkt 6 november 2019

 

Wase Koepel voor natuur.studie of kort WAKONA is een gemeenschappelijk, overkoepelend initiatief van verschillende afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt, waaraan ook enkele andere natuurverenigingen (vzw Durme, Kruin, Ons Streven, JNM) en onafhankelijke werkgroepen meewerken.
Het werkingsgebied omvat het Waasland, Antwerpen-LinkeroeverZwijndrechtHammeZele en Berlare.