STROPERSBOS - Stekene/Sint-Gillis-Waas

 

Beschrijving van gebied

Het Stropersbos is een niet te missen natuurparel met zijn statige dreven, waardevolle elzenbroekbossen, open plekken met heide en zijn grote grazers! Samen met de aanpalende groengebieden vormt het Stropersbos één van de grootste bos- en natuurcomplexen in Oost-Vlaanderen.

 zwarte heidelibelzwarte heidelibel - m - © Brigitte Van Passel 

Informatie over het gebied (bron waarnemingen.be):

Stropersbos West / Stekene
Stropersbos Oost / Sint-Gillis-Waas

* gegevens uit het definitief_beheerplan_stropers 2007-07-10

   Stropersbos West      Stropersbos Oost  
  *tem
2007
2008
2009
2010
2015

2016
2019

2020 Totaal

  *tem
2007
2008
2009
2010
2015
2016
2019
2020 Totaal

Gewone pantserjuffer - Lestes sponsa     √           
Tangpantserjuffer - Lestes dryas    √        √  √ 
Zwervende pantserjuffer - Lestes barbarus   √      √ 
Tengere pantserjuffer - Lestes virens   √   
Houtpantserjuffer - Chalcolestes viridis   √          √ 
Bruine winterjuffer - Sympecma fusca     √       
Lantaarntje - Ischnura elegans √  √  √     √ √  √  √ 
Tengere grasjuffer - Ischnura pumilio     √           
Watersnuffel - Enallagma cyathigerum √   
Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum               √ 
Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella √       
Gaffelwaterjuffer - Coenagrion scitulum     √        √ 
Grote roodoogjuffer - Erythromma najas             √ 
Kleine roodoogjuffer - Erythromma viridulum     √         
Kanaaljuffer - Erythromma lindenii                  
Vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula    √     √ 
Koraaljuffer - Ceriagrion tenellum                  
Blauwe breedscheenjuffer - Platycnemis pennipes        √             √  √ 
Paardenbijter - Aeshna mixta  √     √ 
Zadellibel - Anax ephippiger √             
Zuidelijke glazenmaker - Aeshna affinis    √             √ 
Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles   √      √  √ 
Bruine glazenmaker - Aeshna grandis          
Blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea √   
Grote keizerlibel - Anax imperator √     
Zuidelijke keizerlibel - Anax parthenope         √             
Glassnijder - Brachytron pratense     √           √ √  √ 
Plasrombout - Gomphus pulchellus     √         √  √ 
Smaragdlibel - Cordulia aenea     √        √ 
Viervlek - Libellula quadrimaculata   √       √   √ 
Platbuik - Libellula depressa   √      √ 
Zuidelijke oeverlibel - Orthetrum brunneum                      
Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum √    √ 
Beekoeverlibel - Orthetrum coerulescens                      
Venwitsnuitlibel - Leucorrhinia dubia        √             √ 
Gevlekte witsnuitlibel - Leucorrhinia pectoralis                   √     
Noordse witsnuitlibel - Leucorrhinia rubicunda*       *√             
Geelvlekheidelibel - Sympetrum flaveolum*  *√         *√    *√         *√
Zwarte heidelibel - Sympetrum danae      √  √            √  
Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum √       √
Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum √    √ 
Steenrode heidelibel - Sympetrum vulgatum √  √ 
Zwervende heidelibel - Sympetrum fonscolombii   √     √  √  
Zuidelijke heidelibel - Sympetrum meridionale  √    √  √   
Vuurlibel - Crocothemis erythraea      √      √
Totaal  13 14 33 41 32  45    11 12 22 34

29 

40

 * verborgen soorten

laatst bijgewerkt 18 september 2020

 

Wase Koepel voor natuur.studie of kort WAKONA is een gemeenschappelijk, overkoepelend initiatief van verschillende afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt, waaraan ook enkele andere natuurverenigingen (vzw Durme, Ons Streven, JNM) en onafhankelijke werkgroepen meewerken.
Het werkingsgebied omvat het Waasland, Antwerpen-LinkeroeverZwijndrechtHammeZele en Berlare.