Bijeenkomsten

Aanwezig :
Jurgen Couckuyt, Hugo De Beuckeleer, Etienne De Schryver, Kurt Jonckheere, Ingrid Lybaert, Matthias Poppe, Philippe Van de Velde, Agnes
Van Grimberge

Verontschuldigd :
Koenraad Bracke, Paul Durinck

 

Kort Verslag :

 • Optimalisatie verbruik HPL lamp door toevoegen condensator (cos phi).
 • Eerste bevindingen UV-LED nachtvlinderlamp : resultaten kunnen (nog) niet tippen aan HPL.
 • Nachtvlindermonitoring 2018 :
  • In het Speelhof (Stekene) werden in 2018 194 nachtvlinders gezien tijdens onze inventarisaties. Aangezien er hier voordien niet naar motten gekeken werd, zijn dit allemaal nieuwe soorten voor het gebied. (Hugo)
  • Ook in het Krekengebied van Saleghem was Hugo actief in 2018. Hierbij werden 241 soorten gezien waarvan een tiental zeldzame soorten. Meest opvallende zeldzame soort in dit gebied blijft het Rietluipaard (Phragmataecia castaneae). Ook een Fijne Golfbandmot (Sitochroa verticalis), een nieuwe soort die zeldzaam is in O-Vl werd hier voor het eerst gezien door Philippe.

  • Puyenbroeck (2017-2018) : (Kurt) De voorbije 2 jaar werden 222 soorten macro-nachtvlinders gezien. Samen met de historische waarnemingen komen we zo aan 324 soorten macro's. Dit aantal is vergelijkbaar met de andere natuurgebieden in de buurt (het Molsbroek en het Heidebos).
   Enkele opvallende soorten : Schaduwstipspanner (Idaea rusticata) - Gehakkelde spanner (Ennomos erosaria) : 2 hotspots in O-Vl en de kempen - Berkenoogspanner (Cyclophora albipunctata) : zeldzaam in W- en 0-Vl.
  • Ook naar de verspreiding van de Poelruitspanner (Gagitodes sagittata) werd verder onderzoek gedaan. Verschillende rupsen werden gevonden, ook verder naar het oosten in enkele natuurgebieden. De kern van de verspreiding lijkt nog altijd in Puyenbroeck te liggen. Met de verantwoordelijken voor het beheer werd afgesproken om het maaien zoveel mogelijk aan te passen voor de optimale ontwikkeling van het Poelruit. Ook enkele historische vindplaatsen in het noorden van O-Vl werden onderzocht, voorlopig zonder resultaat. Wel werd er over de grens in Nl te Borsele een imago gezien.

Dank aan alle waarnemers en fotografen !

 

Planning 2019 :

De komende maanden denken we nog verder na over welke gebieden we in 2019 zullen op focussen, maar wellicht komende deze aan bod :

 • Deelnemen aan de inventarisaties te Berlare (Hemelse Rij, ...)
 • Bijkomend onderzoek in Puyenbroeck (stukje moeras aan "de Golf" ? )
 • Stropersbos (Stekene)

 

Kalender 2019 :

 • Zaterdag 16 februari 2019 : Oost-Vlaamse Natuurstudiedag
 • Zaterdag 22 jun 2019: midzomernacht in het Heidebos (Kurt)
 • Vrijdag 9 augustus : Steendorp (Hugo)
 • Zaterdag 17 augustus : Wakona soortenzoekdag : de Fondatie (contactpersoon te bepalen)

 

Kurt Jonckheere

 

 

Wase Koepel voor natuur.studie of kort WAKONA is een gemeenschappelijk, overkoepelend initiatief van verschillende afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt, waaraan ook enkele andere natuurverenigingen (vzw Durme, Ons Streven, JNM) en onafhankelijke werkgroepen meewerken.
Het werkingsgebied omvat het Waasland, Antwerpen-LinkeroeverZwijndrechtHammeZele en Berlare.