natuurverenigingen

Contact: Jenny de Laet - jenny.delaet[at]ugent.be

ABLLOvzw

De regionale natuur- en milieu vereniging ABLLO vzw (Actiecomité tot Beveiliging van het Leefmilieu op de Linkeroever oever en in het Waasland) bestaat reeds meer dan veertig (50) jaar en heeft er altijd naar gestreefd om de Wase Natuur te beschermen, in samenwerking met Natuurpunt en bij te dragen tot een duurzaam Waas leefmilieu.

 Een belangrijk aandachtsveld is duurzame ruimtelijke planning. Daarbij is het verspreiden van het ideeëngoed rond de ‘lobbenstad’, als alternatief stedenbouwkundig model erg belangrijk net als het ontwikkelen van blauwgroene netwerken doorheen het Waasland, waarbij natuurgebieden en bossen met elkaar worden verweven tot een robuust netwerk. Daaraan gekoppeld speelt ook stedelijke biodiversiteit een belangrijke rol in de werking van ABLLO vzw. In die zin coördineren wij het urbaan mezenonderzoek van UGent in drie steden Gent, Dendermonde, Kruibeke  en Sint-Niklaas.  Dit past in een studie naar de effecten van verstedelijking op biodiversiteit met de Koolmees en Huismus als stedelijke bio-indicatoren.  In die zin bieden we sedert 2022 plantenpakketten aan voor burgers: dit voor  de aantrekkelijke prijs van €10/pakket.   

 

laatste bijgewerkt 02/2023 

 


 

Wase Koepel voor natuur.studie of kort WAKONA is een gemeenschappelijk, overkoepelend initiatief van verschillende afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt, waaraan ook enkele andere natuurverenigingen (vzw Durme, Ons Streven, JNM) en onafhankelijke werkgroepen meewerken.
Het werkingsgebied omvat het Waasland, Antwerpen-LinkeroeverZwijndrechtHammeZele en Berlare.