MISSIE (Waarom)

Wakona zet natuurstudie in het Waasland centraal.
Natuurstudie verloopt echter nog te vaak te geïsoleerd, zowel op vlak van mensen, werkgroepen als soortgroepen. Daarom ijvert Wakona voor de verbinding van deze eilandjes om tot een ‘holistische’ natuurstudie te komen.

 

VISIE (Waarheen)

Wakona wil de komende 10 jaar de individuen en groeperingen die in het Waasland bezig zijn met natuurstudie samenbrengen en een hechtere samenwerking stimuleren.

 

STRATEGIE (Hoe)

 • Strategische Doelstelling 1: Verbinden 
  • Operationele Doelstelling 1.1: een platform aanbieden aan natuurvorsers
  • Operationele Doelstelling 1.2: activiteiten organiseren om het groepsgevoel te verhogen
   bv de Soortenzoekdag

 • Strategische Doelstelling 2: Coördineren
  • Operationele Doelstelling 2.1: Projecten opzetten
   bv grotere projecten ism andere kona’s, of projecten uit eigen nieuwsgierigheid

 • Strategische Doelstelling 3: Uitvoeren/Ondersteunen
  • Operationele Doelstelling 3.1: Financiële ondersteuning
   bv gekoppeld aan OD2.1 ihkv projecten
  • Operationele Doelstelling 3.2: Administratieve ondersteuning
   bv indiening subsidiedossiers
  • Operationele Doelstelling 3.3: Inhoudelijke ondersteuning
   bv specialisatiecursussen organiseren
  • Operationele Doelstelling 3.4: Promotie
   bv werving van nieuwe vrijwilligers

 • Strategische Doelstelling 4: Resultaten delen
  • Operationele Doelstelling 4.1: De Natuurstudiedag
  • Operationele Doelstelling 4.2: Een website voor het brede publiek

 

 

Wase Koepel voor natuur.studie of kort WAKONA is een gemeenschappelijk, overkoepelend initiatief van verschillende afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt, waaraan ook enkele andere natuurverenigingen (vzw Durme, Ons Streven, JNM) en onafhankelijke werkgroepen meewerken.
Het werkingsgebied omvat het Waasland, Antwerpen-LinkeroeverZwijndrechtHammeZele en Berlare.