Door het uitvoeren van projecten willen we met de libellenwerkgroep Waasland onze kennis vergroten en bijdragen tot de kennis (studie, ecologie, beheersaspecten, ...) over libellen in het Waasland en daarbuiten.


Hoe zo'n project aanpakken? 

Pieter Vanormelingen (Natuurpunt Studie) gaf ons volgende tips:

(1) Wat de libellen betreft is het belangrijkste is om ze op een gestandaardiseerde manier te tellen, bvb door alle voortplantingspoelen meerdere keren per seizoen te bezoeken (om seizoensvariatie mee te nemen) en alle libellen waargenomen binnen een vaste tijdsduur te noteren, en vervolgens dit als streeplijst in te voeren op waarnemingen.be. Mocht het gaan om grotere voortplantingswateren kan je bijvoorbeeld een transect uitzetten (zoals wordt gedaan in het Nederlands landelijk meetnet libellen bijvoorbeeld http://www.vlinderstichting.nl/landelijk-meetnet-libellen). Op die manier heb je goed cijfermateriaal om de ontwikkeling van en veranderingen en verschillen in de libellenfauna tussen de poelen of andere wateren te documenteren.

(2) Uiteraard is het leuk om dit te kunnen relateren aan omgevingsparameters. Deze moeten doorgaans maar een of een paar keer per jaar opgemeten worden. Ik denk dat de belangrijkste om mee te nemen zijn: vegetatie (drijvend, ondergedoken, emergent), waterhelderheid, aanwezigheid van vis, pH (indien het gaat om minder goed gebufferde systemen), conductiviteit, voedselrijkdom, en mogelijk zie ik er nog een paar over het hoofd.

 


Onze lopende projecten 

 

Afgelopen projecten 

 

Wase Koepel voor natuur.studie of kort WAKONA is een gemeenschappelijk, overkoepelend initiatief van verschillende afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt, waaraan ook enkele andere natuurverenigingen (vzw Durme, Ons Streven, JNM) en onafhankelijke werkgroepen meewerken.
Het werkingsgebied omvat het Waasland, Antwerpen-LinkeroeverZwijndrechtHammeZele en Berlare.