headerflash
 
 

Het heetste dagvlindernieuws op uw bord!

 


Trajecten lopen voor het Hooibeestje.

 20180421 1

Een Hooibeestje in een verruigde berm, 19 juli 2017, Berlare.
Philippe Van de Velde
.
Het Hooibeestje is een van onze dagvlinders van schralere graslanden die in onze regio de laatste decennia sterk is achteruit gegaan door de intensieve landbouw en het omzetten van graslanden naar akkerland.
Vanuit het Project dagvlinders Durme- en Scheldegebied willen we enkele van de resterende populaties de komende jaren nauwer opvolgen en doen we bij deze een warme oproep naar geïnteresseerden om tijdens de vliegtijden een aantal keer de volgende trajecten te lopen en alle waarnemingen in te geven op www.waarnemingen.be.
Het Hooibeestje vliegt in 2 generaties. De belangrijkste maanden zijn mei en augustus.

20180421 2Fenologiegrafiek van het Hooibeestje in ons projectgebied.
Bron: Project dagvlinders Durme- en Scheldegebied.

Te lopen trajecten

1/ Nieuwe dijk Vlassenbroek.
Deze dijk is te bereiken via het dorp Vlassenbroek en het volgen van de Scheldedijk. Vorig jaar zijn er bij een éénmalige inventarisatie door onze wijlen vriend Marc Gevers veel Hooibeestjes geteld.

20180421 3

Bron: addict ANB.

2/ berm E-17 Ten Reyen in Waasmunster.
Deze locatie is te bereiken langs de straat Ten Reyen te Waasmunster. Je kan vertrekken vanaf de Durmedijk door de berm op te gaan. Er is een eind verderop een wit dienstbrugje langs waar je terug de berm kan verlaten. De Hooibeestje vliegen tot 200 meter noordelijker voorbij het brugje.
Deze populatie heeft het de laatste jaren moeilijker. Er is echter hoop op beterschap. in het kader van het Sigmaplan gaan er nieuwe dijktracés aangelegd worden en mogelijks kan dit een nieuwe boost geven aan de huidige populatie. In afwachting willen we de populatie opvolgen en nagaan of er zich maatregelen opdringen naar beheer toe.

20180421 4

Bron: addict ANB.

3/ dijken rond de Paardenweide te Berlare.
Deze locatie is bereikbaar via de Sarosstraat te Berlare. Het hele gebied rondwandelen en inventariseren neemt zeker 2 uur in beslag maar er is een mogelijkheid om de wandeling in te korten via het blauw aangeduide pad op de kaart.
Sinds vorig jaar wordt de dijk langs de Schelde gefaseerd gemaaid in functie van insecten. We willen graag weten welk effect dit heeft na enkele jaren.

20180421 5

Bron: addict ANB.

Interesse om één van deze trajecten regelmatig te lopen ? Neem contact op met Philippe Van de Velde of op 0474/89 42 26.
Alvast bedankt !

 

volg ons op
facebook

We zullen meer en meer informatie verspreiden via de weg van Facebook. Er zullen dus veel minder dagvlinderflash'en rondgestuurd worden.

Ook dagvlinders passen zich aan.
Sla onze Facebook pagina dus op!

 

Wase Koepel voor natuur.studie of kort WAKONA is een gemeenschappelijk, overkoepelend initiatief van verschillende afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt, waaraan ook enkele andere natuurverenigingen (vzw Durme, Ons Streven, JNM) en onafhankelijke werkgroepen meewerken.
Het werkingsgebied omvat het Waasland, Antwerpen-LinkeroeverZwijndrechtHammeZele en Berlare.