2021 wakona online  

 

Programma

 

 • 19:30 – 19:45: Ontvangst deelnemers - pdf
 • 19:45 - WAKONA studieavond
 • 19:45 – 20:00: Intro + spelregels digitale studiedavond

 • 20:00 - 20:30: 10 jaar Rugstreepjes tellen in de Waaslandhaven - pdf
  Johan Baetens - Natuurpunt Waasland kern Haven
  Sinds 2010 volgen we met vrijwilligers van de kern haven van Natuurpunt Waasland en professionelen van het project Antwerpse haven natuurlijker de ontwikkelingen van de Rugstreeppaddenpopulatie op in het Netwerk van Ecologische Infrastructuur van de Waaslandhaven. In de presentatie wordt ingegaan op de maatregelen die er, in het kader van het Soortenbeschermingsprogramma van de Antwerpse haven werden genomen en hoe de populatie daar tot nu toe op heeft gereageerd. Ook wordt er kort vooruitgeblikt op de nabije toekomst want er staat nog heel wat op het programma voor deze Europees beschermde soort.

 • 20:30 – 21:00: Langpootmuggen, niet zomaar grijze muizen - pdf
  Kris Peeters - Natuurpunt Waasland
  Langpootmuggen torsen een saai imago. Ze behoren echter tot onze grootste insecten en veel van de ruwweg 200 soorten zijn van een goede foto te herkennen. En toch was het tot voor enkele jaren ongeveer een eeuw geleden dat er iemand nog naar gekeken had in België! 
  In deze voorstelling kijk je op van de kleurenrijkdom, stel je mee vast dat er in het Waasland nog veel langpootmugwerk ligt te wachten, dat je met rake foto’s zelf veel soorten op naam kan brengen en dat toevallige waarnemers de voorbije jaren al leuke verrassingen aanleverden in en rond het Waasland. 
  De langpootmuggen kunnen als voorbeeld dienen voor andere insectengroepen die je met ObsIdentify op naam kan brengen. Daarom sluiten we af met een paar fototips.

 • 21:00 – 21:30: korte presentaties 
  • Soortenzoekdagen Scheldevallei Moerzeke-Kastel - pdf
   Frans Van Havermaet - Natuurpunt Waasland kern Hamme

  • Een jaar lang BioBlitzen in Stekene en Sint-Gillis-Waas - pdf
   Brigitte Van Passel - Natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord

  • De opmars van het Twaalfvleklieveheersbeestje:  een nieuwe soort voor het Waasland in 2021? - pdf
   Kurt Jonckheere -Nachtvlinderwerkgroep Waasland

 • 21:30 – 22:00: Het succesverhaal van gericht mopsvleermuis onderzoek - pdf
  Joris Everaert - Zoogdierenwerkgroep Waas, Durme & Schelde
  Het verhaal hoe een toevallige batdetector opname van de voorheen in Vlaanderen uitgestorven gewaande mopsvleermuis leidde tot de vondst van meerdere kraamkolonies in het Waasland en omgeving, en ook nieuwe waarnemingen in Zeeland (NL). Met een december 2020 update van de verspreiding, vliegroutes, verbindingen tussen kolonies, en nog open vragen.


 • 22:00 – 22:15: Afsluitend woordje

  

Wat heb je nodig om DIGITAAL te kunnen deelnemen

 • ofwel een PC/laptop (met luidspreker, ev. een webcam/inbouw camera - leuk maar geen vereiste) ofwel een smartphone ofwel een tablet
 • internetverbinding
 • Zoom app (Zoom client for meetings) installeren - je ontvang daarvoor de installatie instructies (echt niet moeilijk om te installeren)
 • je krijgt enkele dagen vooraf een mail met inloggegevens voor de natuurstudie-avond


Info en contact:
Tom Neels - tomneels[at]telenet.be - 0485 61 80 35

Wase Koepel voor natuur.studie of kort WAKONA is een gemeenschappelijk, overkoepelend initiatief van verschillende afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt, waaraan ook enkele andere natuurverenigingen (vzw Durme, Ons Streven, JNM) en onafhankelijke werkgroepen meewerken.
Het werkingsgebied omvat het Waasland, Antwerpen-LinkeroeverZwijndrechtHammeZele en Berlare.