A5 flyer def natuurstudiedag2023
 
 

A5 - flyer

Foto's - fotograaf x


Prijs:
 10 euro (inclusief broodjeslunch en niet-alcoholische drank) ter plaatse te betalen, 5 euro zonder broodjeslunch

Zaterdag 11 november 2023
Broederschool Biotechnische & Sport, Weverstraat 23, Sint-Niklaas
 

PROGRAMMA

  • 9u15-9u45
   • Ontvangst deelnemers en koffie
  • 9u45-10u00
   • Verwelkoming
  • 10u0-10u30
   • Insectenzomer
    Van juni tot en met augustus vond de eerste Insectenzomer van Natuurpunt plaats. Via een uitgebreide mediacampagne werd het brede publiek opgeroepen om mee insecten in kaart te brengen met ObsIdentify. Want insecten hebben onze hulp nodig. Wat leverde deze actie op, wat zijn de resultaten voor het Waasland? En hoe gaan we hiermee voort? Je komt er alles over te weten tijdens deze lezing.
    Hanne Ampe - Wouter Van Reusel • Natuurpunt Studie
    pdf
  • 10u30-11u00
   • Biodiversiteit en stedenbouw; wat gaat er verkeerd in onze steden
    Eerst leg ik uit wat er verkeerd gaat in onze steden
    Ik ga meer in detail in op de resultaten van onze twee onderzoekssoorten: Huismussen en koolmezen Daarna ga ik in op oplossingen voor onze steden en dan vooral ook wat burgers kunnen doen.
    Jenny De Laet • ABLLO vzw
    pdf
  • 11u00-11u20
   • Pauze
  • 11u20-11u50
   • Het tuinmeetnet van de VVE WG Dagvlinders
    Dit  tuinmeetnet situeert zich hoofdzakelijk in en rond het Project Dagvlinders Durme- en Scheldegebied  en bestaat uit ongeveer 40 deelnemende tuinen.
    Net omdat het zeer geconcentreerd is, kunnen we een zeer gedetailleerde trend bepalen hoe dagvlinders zich handhaven in dit deel van Vlaanderen.
    Met deze voorstelling hopen we nog meer mensen te overtuigen om deel te nemen aan dit zeer laagdrempelig lange termijn project.
    Alle informatie en grafieken zijn te vinden op onze website: www.phegea.org/Dagvlinders/Projecten.htm
    Jurgen Couckuyt • Project dagvlinders Durme- en Scheldegebied
    pdf
  • 11u50-12u20
   • De opmars van otter en boommarter in het Waasland
    De otter heeft zich al sinds 2014 gevestigd in het oostelijke gedeelte van de Scheldevalleiin en rond de Kruibeekse polder, met duidelijke aanwijzingen van succesvolle voortplanting. Sinds eind 2019 vestigde zich ook een otter in de Durme- en Moervaartvallei en de gebieden Donkmeer en Berlarebroek. Het is een territoriale toppredator die hoge eisen stelt aan zijn grote leefgebied: waterlopen en plassen rijk aan vis, en voldoende onverstoorde randzones op het land voor voortplanting en als schuilplaats. 
    Een andere toppredator is de boommarter. Ook deze territoriale soort heeft een uitgestrekt leefgebied nodig, met vooral grote structuurrijke bossen, en boomholtes in ongestoorde zones als voortplantingsplaats. Beide soorten zijn moeilijk waar te nemen omwille van de verborgen en vooral nachtelijke leefwijze.
    Het gebruik van wildcamera's, maar recent ook e-DNA in waterstalen helpt. Joris vertelt over de terugkeer van deze iconische soorten in het Waasland, en de kansen en uitdagingen voor de toekomst.
    Joris Everaert • Zoogdierenwerkgroep Waas, Durme & Schelde
    pdf
  • 12u20-13u20
   • Lunch (broodjes)
  • 13u20-14u20
   • Parallelle workshops
    • Spinnen - Mark Alderweireldt • Belgische Arachnologische Vereniging ARABEL vzw en Universiteit Gent, TEREC
     Even kort, via beelden en filmpjes, proeven van de wondere wereld der spinnen. Met hun grote diversiteit, unieke prooiverwervingstrategieën en wonderbaarlijke paringsgedragingen vormen spinnen één van de meest tot de verbeelding sprekende diergroepen op aarde. Aan de hand van echt materiaal, maak je in deze workshop ook kennis met de belangrijkste families die in Vlaanderen voorkomen en hun kenmerken.
    • Werken met wildcamera Joris Everaert
     Het gebruik van wildcamera's, ook wel cameravallen genoemd, zit in de lift. Deze camera's zijn zeer nuttig om de normaal moeilijk waarneembare soorten zoals heel wat zoogdieren waar te nemen en op te volgen. Joris deelt in deze workshop zijn ervaring met de aankoop en het gebruik van wildcamera's. Waar en hoe zet je de camera's het beste in? Gebruik je lokstoffen en hoe?Tussendoor en nadien is er voldoende ruimte voor vragen en discussie.
     pdf
    • Bomen en struiken in de winter: minder moeilijk dan je denkt – Dirk De Roose
     Blad stand bekijken, schubben tellen en bladmerk onderzoeken. Het lijkt moeilijk, maar dat is het helemaal niet. Je moet alleen weten wat echt belangrijk is en hoe je er naar moet kijken. We nemen de voornaamste zaken even met je door. Als het weer het toelaat, gaan we naar buiten. Best laarzen meebrengen,  als het wat geregend heeft.
     pdf
    • Braakballen pluizen, een boeiende bezigheid – Kenny Vereecken
     Uilen verslinden hun prooien met huid en haar. Wat ze niet verteren, braken ze weer uit in de vorm van een braakbal. Wil jij niet weten wat er allemaal in zit? We brengen het gepluisde materiaal op naam met een handige zoekkaart.

  • 14u20-14u40
   • Pauze
  • 14u40-15u10
   • Libellen in het Stropersbos
    Het Stropersbos (Stekene en Sint-Gillis-Waas) is een niet te missen natuurparel met zijn statige dreven, waardevolle elzenbroekbossen, open heideplekken en grote grazers. Interessant in dat gebied zijn ook de waterpartijen, grachten en poelen. De Libellenwerkgroep Waasland ging er gedurende vijf jaar na het ‘Natuurinrichtingsproject Stropersbos’ intensief op zoek naar verschillende soorten waterjuffers en libellen. En wat blijkt? Het Stropersbos is een heel belangrijk gebied voor libellen! 
    Tom Vermeulen • Libellenwerkgroep Waasland
    pdf
  • 15u15-16u15
   • Korte presentaties
    diverse werkgroepen
  • 16u10
   • Afsluitend woordje
  • 16u15-17u15
   • Receptie

 

Info en contact
Marc Bogaerts - marc.bogaerts1[at]telenet.be - 03 779 89 31
Brigitte Van Passel - brigitte.van.passel1[at]telenet.be - 03 779 89 31 

Wase Koepel voor natuur.studie of kort WAKONA is een gemeenschappelijk, overkoepelend initiatief van verschillende afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt, waaraan ook enkele andere natuurverenigingen (vzw Durme, Ons Streven, JNM) en onafhankelijke werkgroepen meewerken.
Het werkingsgebied omvat het Waasland, Antwerpen-LinkeroeverZwijndrechtHammeZele en Berlare.